Naprava za prečrpavanje z ultrazvokom

POVPRAŠEVANJE & CENIKNazaj na IZDELKI                          

 

Dozirni kontrolerji   Dozirne enote in sistemi Pretokomeri in dozirna kontrola Jedkanje in biološko čiščeje topl.izmenevalcev

 

                     Naprave za prečrpavanje z ultrazvočno kontrolo

 


SPLOŠNO:

Naprava je izdelana za potrebe prečrpavanja in doziranja  nevarnih snovi iz ene posode v drugo posodo s hkratno kontrolo nivoja in dinamičnega prikaza nivojev in volumnov tekočin v rezervarjih. Obratovanje je računalniško vodeno po sistemu SCADA in se lahko priklopi na eternet mrežo. Parametri naprave se dajo  enostavno nastaviti zato ker je krmilnik izdelan za potrebe industrije z logično varno in enostavno programsko shemo. Naprava ima svetlobno in zvočno kontrolo obratovanja. Način prikaza je na barvnem zaslonu z aktivno matriko touch screen, ki je hkrati prikazano komunikacijsko okno in prijazno uporabniku.
Nivoji tekočin se merijo z ultrazvočnimi senzorji naprava pa je dodatno varovana še z reed nivojskimi stikali. Črpalka ki poganja sistem je izbran iz serije RXL kar omogoča zanesljivo obratovanje na daljši rok tako agresivnim fluidom kot abrazivnim snovem in tudi suho obratovanje ni problem.

Sistem je zelo zanesljiv in predstavlja zaključeno celoto z vsemi elementi za varno in zanesljivo obratovanje.

SPISEK VGRADNIH ELEMENTOV:
 
ZBIRALNI REZERVAR PEHD FI 680 / H960 VDELAN PRIKLOP
RXL150 PP /0,75KW/3X400V /L Priklop / ČRPALKA Z NEPOVRATNIM VENTILOM+TLAČNIM DUŠILNIM VENTILOM
ULTRAZVOČNI SENZORJI ZA NIVO + NIVOJSKI VARNOSTNI ALARM  REED SENZOR
ELEKTROOMARA Z PLC  HMI+SEMAFOR + SOFTWEARE KOMPLETELEKTROKANALI + PRIKLOPNI KABLI  + RAZVODI + NAPAJANJE  24Vdc
POKROV ZA IBC Z ULTRAZVOČNIM SENZORJEM TURCK +NIVOJSKI ALARM SENZOR SEKO+DOTOK CEVOVODNI PRIKLJUČEK DOTOK IZ ČRPALKE
CEVOVODI IZ ČRPALKE  FLEXIBILNI PVC/PVC TRANSPARENT...
 
 
 


Naprava ima prigrajene varnostne elemente v skladu z EN regulativo za varnost pri delu kakor tudi veliko mehanskih in funkcionalnih zaščit za zmanjševanje tveganja iz naslova varnosti in preprečevanja  poškodb pri delu.

 

 

 

KRMILNA OMARA

 

 

 

 PRETOKOMERI IN dozirni KONTROLERJI
dgitalni pretokomer ki lahko z nastavitvijo tudi izklopi ventil,črpalko...

 
  

ROČNO OBATOVANJE daje vporabniku možnost ročnega prečrpavanja. Tako prečrpavanje je lahko možno kadar imamo več posod in da ne čakamo da se bo nivo v posodi toliko dvignil da bo aktiviral črpalko,tukaj  črpalko startamo ročno preko ke START. Zaradi varnosti je potrebno ko START držati vsaj 1 sekundo da se zavestno sistem vključi.
Tudi v ROČNEM OBRATOVANU imamo kontrolo nivoja in ko se zgodi da je IBC cisterna polna izključi črpalko samodejno in napiše ALARM NIVO.

Nivoja trenutnega volumna v litrih pa sta prikazana ob posodah ravno tako pa stanje naprave ali OBRATUJUJE torej da je IZKLOP V SILI NEAKTIVEN ter obratovanje črpalke.

 

AVTO OBRATOVANJE meni aktivira pred nastavljene parametre in omogoča popolnoma nadzorovan , večnivojsko varovan  in trenutno odziven dozirni sistem na način da aktivira črpalko ob dovolj visokem nivoju hkrati nadzoruje nivo v IBC kontejnerju in izklaplja črpalko ko tekočine v posodi ni več ali pa je nivo v IBC dosežen. Sistem prikazuje trenutno litražo v posodah.Dinamično se  prikazuje  delovanja cevovoda , stanja črpalke, nivojev v posodah ter trenutni čas.

STOP ustavi prečrpavanje in avtomatski nadzor ter  vrne v meni OBRATOVANJE NAPRAVA .

 

 

 

  

 

  

         

 

Meni NASTAVI NAPRAVO v osnovni skici prikazuje realno stanje naprave. Imamo zbirno posodo na liniji katera je preko ventila povezana z vmesno posodo z črpalko in 1000L IBC kontejnerjem. Potem so tu še cevovodi ter opozorilna hupa (80db) za akustično opozorilo da je potrebno IBC kontejner zamenjati ker je poln.

Vrednostno se nastavljajo trije nivoji (Leveli) tekočin.

1.     Prvi  MAXIMALNI NIVO –ozbnaka (MAX Lit) nivo pomeni – KDAJ NAJ SE ČRPALKA VKLJUČI KO DOTEKA ODPADNA VODA V POSODO.

2.     Drugo MINIMALNI NIVO- (MIN Lit.) nivo pomeni –KDAJ NAJ SE ČRPALKA IZKLJUČI KO PREČRPAVA IZ VMESNE CISTERNE.

3.     ALARM HUPA VKLOP / IZKLOP v primeru vklopa se bo ob AVTOMATSKEM PREČRPAVANJU vključila HUPA za 10 sek  in opozorila da je potrebno cisterno zamenjati ker je polna. Hkrati se bo na ekranu pojavil napis POSODA POLNA.

4.     Tretji MAXIMALNI NIVO – (MAX lit.) nivo pomeni maximalni nastavljivi nivo za IBC. Trenutno dovoljuje vpis do 1000litrov  max nivo. Ta parameter je potrebno vpisati da kontroliramo kdaj naj izklopi hktari pa obogoča tudi uporabo drugih cistern saj je nastavek izdelan za odprtine 140 in 200 mm IBC ter druge cisterne. Recimo 600 L ali 200L sodove .

 
 
 

            

IZKLOP V SILI

ka IZKLOP V SILI in drugi varnostni elementi . Ti in drugi poidobni meniji se naložijo v primerih varovalnih sekvenc.

 

 

 


AVTOMATSKO DOZIRANJE
PO PROGRAMU

natančno preko MEMBRANSKIH ČRPALK
 

Dozirni kontroler je krmilni element  ki je namenjen nadzoru in kontroli dozirnega cikla. Deluje na princip da vpišemo željeno količino prečrpane kisline in po vpisu parametra in potrdilu z tipko START prečrpavamo kislino po protokolu ki ga izberemo in ko dosežemo vpisano količino kontroler samodejno ustavi črpalke.
Z tipko STOP lahko kadarkoli AVTOMATSKO prečrpavanje ustavimo.Kontoler ima zelo UPORABNE MENIJE KI SE PREDNASTAVIJO IN ZAPOMNIJO nastavitve za vse NASLEDNJE CIKLE.

Tudi memebranske črpalke krmilimo preko kontrolerja ki nadzoruje pozicijo membrane in šteje hode ter preko formule preračunava točne količine.


 

 

 

                                                                          Nazaj na IZDELKI


   

[ Nazaj ]            [ Izdelki ]    [ Lokacija ]              [ Novosti ]       [ Uporabne info. ]            [ E-Mail ]   E-mail :SERVIS

LASTRATECH d.o.o. , Rakovica 28, 4201 Zg.Besnica-KRANJ   tel: 04 250 66 30     fax: 04 250 66 33,  gsm:  041 642 631